Недопуск адвоката до участі у проведенні обшуку (огляду) є порушенням права на правову допомогу

17 вересня 2015 р. відбулось засідання Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України, на якому, серед іншого, обговорювались проблемні питання щодо недопуску адвокатів до участі у проведенні обшуків. За результатами обговорення цих питань Консультативна рада визнала такою, що не відповідає принципам розумності, добросовісності та справедливості, існуючу практику органів, які здійснюють досудове розслідування, щодо недопуску до участі в проведенні обшуків (оглядів) адвокатів та/або законних представників  осіб, які є власниками та/або фактичними володільцями обшукуваного житла (іншого володіння). Крім того, Консультативна рада рекомендувала Генеральному прокурору України видати методичні рекомендації щодо однакового застосування прокурорами положень ст. 59 Конституції України та ч. 1 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України, у яких роз’яснити про наявність у власників та/або фактичних володільців житла (іншого володіння) права на отримання правової допомоги під час проведення обшуку (огляду) належних їм об’єктів та про право їх адвокатів та/або інших законних представників бути допущеними до участі в обшуку (огляді), навіть у випадку, якщо вони прибули до місця його проведення після його початку, із зазначенням у протоколі часу їх прибуття.

 

Зазначена вище правова позиція також була підтримана листом Генеральної прокуратури України від 22.02.2016 р. № 0416-36 вих.-82окв-16, адресованим керівникам регіональних прокуратур, в якому, зокрема, зазначається, що останнім часом усупереч вимогам, передбаченим ч.ч. 4, 5 ст. 46 КПК України слідчі допускають випадки недопущення адвокатів до участі у проведенні обшуків та інших процесуальних дій. Генеральна прокуратура України дотримується думки, що такими діями слідчих порушується конституційне право осіб на кваліфікований захист та створюються передумови для визнання доказів, отриманих під час їх проведення, недопустимими.

 

Таким чином, недопуск адвоката до участі у проведенні обшуку (огляду), а також інших слідчих дій, навіть якщо адвокат прибув до місця їх проведення після їх початку, є порушенням права на правову допомогу, гарантованого ст. 59 Конституції України.