У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

13 травня 2016 року групою народних депутатів України було зареєстровано проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (реєстраційний номер 4666). Як і в чинній редакції Закону України «Про господарські товариства», законопроектом не встановлено вимог до мінімального розміру статутного капіталу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Законопроектом пропонується встановити шестимісячний строк для повного внесення учасниками товариств свого вкладу до статутного капіталу товариства, який може бути зменшений статутом товариства. Крім того, законопроектом пропонується надати товариствам з обмеженою та додатковою відповідальність право передбачати у своїх статутах можливість нарахування неустойки на суму заборгованості по зобов’язанням учасників щодо внесення вкладів.

 

Також законопроектом пропонується надати право передбачати у статуті товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю можливість створення наглядової ради товариства. Крім того, законопроектом передбачено введення для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю понять значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

 

Законопроектом запропоновано ввести для учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю право укладати між собою корпоративний договір, умови якого можуть передбачати обов’язок його сторін голосувати у певний спосіб на загальних зборах учасників, узгоджено вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариства, особливості реалізації учасником товариства переважного права на придбання частки або частини частки іншого учасника товариства, а також обов’язок утримуватись від реалізації переважного права, погоджувати відчуження часток, утримуватися від відчуження часток до настання певних обставин, а також здійснювати інші дії, пов’язані з управлінням товариством, з його діяльністю, припиненням та ліквідацією.